Klager og utsatt iverksetting

Oslo Bystyre vedtok 24. mars 2021 reguleringsplan for nye togspor i Brynsbakken. Det har etterpå kommet inn 79 klager, og Plan- og bygningsetaten har bestemt at Bane NOR derfor ikke kan begynne bygging eller rivning før klagebehandlingen er over.

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune har denne uken sendt de 79 klagene til Bane NOR for å få våre kommentarer til dem. De har også gitt bystyrevedtaket oppsettende virkning fram til reguleringsplanen enten er stadfestet, endret eller planvedtaket er opphevet.

Flere av klagerne mener at Bane NOR ikke har utredet godt nok om det er mulig å legge lokk over sporene og om det går an å bevare husene på Hylla. Bane NOR har sett på om det er mulig å lage lokk, men kom fram til at det ville bety stopp i all togtrafikk på blant annet Flytoget og Gjøvikbanen i minst ett år. Bane NOR mener derfor det er et urealistisk alternativ. Et lokk vil heller ikke bety at husene på Hylla kan bevares.

Bane NOR vil svare grundig på klagene og sende disse svarene over til Plan- og bygningsetaten i august. Før Bane NOR svarer Plan- og bygningsetaten, vil de be Statsforvalteren om å endre vedtaket om utsatt iverksettelse. Det er for å kunne holde fremdriften og gi flere tog i Oslo-området fra 2027.

Selv om Bystyret vedtok reguleringsplanen i mars er det altså ikke en gyldig reguleringsplan enda. Vi har kontakt med alle grunneierne på Hylla. De grunneierne på Hylla som ønsker å selge huset sitt til Bane NOR for å flytte videre, vil få tilbud om minnelig avtale.

Kort fortalt:

  • Bystyret i Oslo vedtok reguleringsplanen i mars
  • Det kom inn 79 klager
  • Oslo kommune har denne uken bestemt at Bane NOR ikke får starte bygging før klageprosessen er ferdig, det vil si gitt oppsettende virkning
  • Oslo kommune har sendt klagene til Bane NOR for kommentar
  • Bane NOR sender svar på klagene til Oslo kommune i august
  • Oslo kommune vil enten avvise klagene og stadfeste vedtaket eller opprettholde klagene og sende det til Statsforvalteren som bestemmer om reguleringsplanen blir gyldig eller ikke.
  • Blir reguleringsplanen gyldig kan Bane NOR starte bygging.
  • Blir reguleringsplanen ikke gyldig må Bane NOR starte arealplanprosessen på nytt.

Du kan lese mer på Oslo kommunes innsynssider. Her kan du også søke opp brevet fra Oslo kommune til Bane NOR datert 24. juni 2021.