Hva har vi vurdert

Helt fra konseptvalgutredningen Oslo-navet har vi vurderte forskjellige alternativer for å løse floken som er Brynsbakken. Vi har sett på 13 alternativer, blant annet om vi burde legge hele anlegget under lokk.

På bildet over ser du hvordan modellen vår viser at det ville sett ut om vi la lokk over hele anlegget. Det ville blitt en 25 meter høy mur som deler bydelene Kværnerbyen og Vålerenga fra hverandre. Vi kunne fått til en gangvei, men det ville blitt en smal og mørk tunnel. De fleste ville nok derfor velge å gå rundt, og barna ville fått lenger skolevei.

Vi laget en rapport om alternativene vi har sett på, som du kan lese her:
Alternativer vurdert.PDF