Grøntområde i Brynsbakken

Etter medvirkning fra naboer og innspill fra Oslo kommune har vi forandret reguleringsplanen. Vi vil lage et grøntområde med aktiviteter og gjøre gangveiene tryggere.

Å binde sammen Kværnerbyen og Vålerenga er viktig for innbyggerne, Oslo kommune og Bane NOR. Vi vil gjøre gangveien mellom bydelene triveligere og tryggere.

Derfor foreslår vi at Enebakkveien blir gang- og sykkelvei og at det kommer et nytt grøntområde i Brynsbakken som du ser på bildet over. Nøyaktig hvilke aktiviteter det blir lagt til rette for kommer Bymiljøetaten og nabolaget til å se nærmere på for å sørge for at det blir riktig for de som bor der.

Slik kommer Enebakkveien til å se ut:
Perspektiv 1_fra vest under bru hovedbane.jpg

Vi vil også oppgradere gangveien Tranga med lys og nytt dekke som du ser på bildet under.Perspektiv 2_fra øst under bru hovedbane.jpg