Byutviklingsutvalget behandler reguleringsplanen

Onsdag 17. mars skal Oslos byutviklingsutvalg diskutere reguleringsplanen for Brynsbakken før den skal opp i bystyret 24. mars.

Utvalget skulle diskutert saken 10. mars, men har utsatt diskusjonen til et ekstraordinært møte onsdag 17. mars.

Du kan lese sakspapirene og følge diskusjonen på Oslo kommune sine nettsider

www.oslo.kommunetv.no