Bystyret har vedtatt reguleringsplanen Brynsbakken

Onsdag 24. mars vedtok bystyret i Oslo reguleringsplanen for Brynsbakken. Det betyr at Bane NOR kan bygge to nye spor, slik at flere kan ta tog til og fra Oslo.

Bystyret hadde en livlig diskusjon om reguleringsplanen i Brynsbakken da de behandlet det helt sist i møtet sitt.

De vedtok planen, men har gitt ekstra instruksjoner om to temaer:
- hvordan vi jobber med støy under bygging og permanent støyskjerming.
- byrådet skal be jernbanedirektoratet om en mulighetsstudie for å se om vi kan bygge lokk over dagens nordre spor på et senere tidspunkt.

Du kan se reprise av møtet på www.oslo.kommunetv.no og lese sakspapirene. Her blir også vedtaket lagt ut når det er skrevet ferdig.

Det er ikke uvanlig at det kommer klager på reguleringsplaner som bystyret vedtar. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, sendes saken til Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) som behandler klagen.

Selv om det kan komme klager, vil vi snart ta kontakt med skolen for å fortsette dialogen om støy i byggefasen og hva slags støyskjerming vi skal bygge for å sørge for at det ikke blir mer støy enn det er i dag.

Vi i Bane NOR vil også ta kontakt med grunneierne på Hylla, slik at vi kan kjøpe ut de som ønsker det så fort som mulig.