Bane NOR svarer på klagene

Oslo kommune fikk en rekke klager etter at Bystyret vedtok reguleringsplanen for Brynsbakken. Bane NOR har nå svart på alle klagene.

Bane NOR har brukt sommeren på å skrive svar på klagene som har kommet inn. Svaret er delt inn i et brev med overordnete svar, ett vedlegg som svarer i mer detalj hvert enkelt punkt i klagene og ett vedlegg som er studio om lokk.

Kort fortalt forklarer Bane NOR at oppdraget fra regjeringen er at det skal ligge nye spor i Brynsbakken, og at for eksempel Follobanen er bygget på en måte som forutsetter retningsdrift i Brynsbakken. Bane NOR forklarer også at å bygge lokk har flere ulemper for lokalmiljøet, men at det også er en ekstremt dyr løsning og vil føre til at Hovedbanen til Lillestrøm og Gardermoen må stenge i 12-18 måneder med de konsekvensene det vil ha for passasjerer og biltrafikk.

Du kan lese alt på Oslo kommune sine nettsider.
Brevet er datert 13. august 2021.

Oslo kommune skal nå gå gjennom Bane NORs svar og avgjøre om de vil sende saken videre til Statsforvalteren.