Ønsker innspill fra lokalsamfunnet

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR ønsker innspill fra lokalsamfunnet på hvordan tverrforbindelser og aktivitetsområder i sporområdet i Brynsbakken skal utformes

De to nye overføringssporene som Bane NOR planlegger medfører at all bebyggelse på Hylla må fjernes (Enebakkveien 36-62). Bane NOR beklager dypt at fjerning av bebyggelse er nødvendig, og ønsker at arealene som blir liggende mellom sporene skal få en utforming og bruk som kan bli til nytte for befolkningen på Vålerenga og i Kværnerdalen. Det var derfor planlagt en workshop den 16. mars hvor lokale lag, foreninger, vel, borettslag og skoler  var invitert for å komme med forslag til utforming og aktiviteter for disse arealene.  På grunn av koronasituasjonen måtte denne workshopen dessverre avlyses.  Bane NOR har i stedet for laget en digital innspillsportal hvor de som var invitert til workshopen kan komme med sine forslag til utforming og bruk av arealer og verneverdige bygninger. Innspillsportalen for inviterte deltakere er åpen til og med 13. april. 

På disse to filmene kan du høre Bane NORs prosjektleder Torun Hellen forklare den nye løsningen for tverrforbindelser og aktivitetsområdene gjennom sporområdet.