Offentlig ettersyn, høring av forslag til reguleringsplan

Bane NOR arbeider med reguleringsplan for sporomlegging i Brynsbakken. Hensikten med planen for jernbanen er å øke kapasiteten på tre baner (Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen). Tiltaket er også nødvendig for framtidig ny jernbanetunnel gjennom sentrale Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planforslaget er lagt ut til offentlig høring på Plan- og bygningsetaten sider. Høringsfristen er 27. januar. Bane NOR avholder åpent folkemøte på Etterstad skole 14. januar kl. 18. for å ha dialog med interesserte og berørte. Etter høringen vil Bane NOR og kommunen gjennomgå innspillet og forslaget vil bli bearbeidet før politisk behandling. Du kan også si din mening her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2019142644