Offentlig ettersyn, høring av forslag til reguleringsplan

Bane NOR arbeider med reguleringsplan for sporomlegging i Brynsbakken. Hensikten med planen for jernbanen er å øke kapasiteten på tre baner (Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen). Tiltaket er også nødvendig for framtidig ny jernbanetunnel gjennom sentrale Oslo.

Planforslaget er lagt ut til offentlig høring på Plan- og bygningsetaten sider. Høringsfristen er 27. januar. Bane NOR avholder åpent folkemøte på Etterstad skole 14. januar kl. 18. for å ha dialog med interesserte og berørte. Etter høringen vil Bane NOR og kommunen gjennomgå innspillet og forslaget vil bli bearbeidet før politisk behandling. Du kan også si din mening her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2019142644