Høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven varsles oppstart av planarbeid i Brynsbakken, en delstrekning på jernbanen mellom Oslo S og Bryn.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR varsler om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for planlegging av jernbanetiltak i Brynsbakken, en delstrekning av jernbanen mellom Oslo S og Bryn i bydel Gamle Oslo. Frist for skriftlige innspill er 18. september. Vi avholdt offentlig møte tirsdag 4. september  i Enebakkveien 36 B. Presentasjonen herfra finner du blant dokumentene vi har publisert under.