Brynsbakken: Veien videre

Prosjektet har hatt oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Etter dette er det skissert følgende tidsplan for i år. Følg også saken på kommunens hjemmesider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektet har også fått en ny plangrense som betyr at arealet blir noe mindre. For eksempel skal det ikke nord for Hovedbanen, men beholder innkjøringen fra øst.

Fremdrift:

  • 15.05 Planprogram sendes Oslo kommune til gjennomgang
  • 15.06 Bane NOR legger programmet ut på høring fram til 15.09.2018.
  • 4.09. Åpent folkemøte Enebakkveien 36b kl.18:00
  • 15.09 Frist for uttale planprogram
  • Desember Planforslag med KU sendes Oslo kommune
  • Våren 2019: Bane NOR sender inn reguleringsforslag med KU til Oslo kommune. Tidspunktet for innsending avhenger av når kommunen vil fastsette planprogrammet, som skal være førende for reguleringsforslaget.