Kontaktpersoner

Kapasitetsøkning i Brynsbakken skal bidra til en mer effektiv togtransport ut- og inn av Oslo.

Kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt

Britt-Johanne Wang

Mob. 400 27 551

e-post: tognabo@banenor.no