Nabomøter

Bane NOR vil denne høsten starte et planarbeid for en kommende utbygging av banestrekningen i Brynsbakken. Befolkningsvekst og utvikling i kollektivtrafikken gjør det nødvendig å tilrettelegge for effektivisering av banestrekningen slik at det kan kjøres flere tog. Arbeidet må sees i sammenheng med ny tog- og metrotunnel gjennom Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Gjennomføring av prosjektet som planlegges vil ha stor betydning for boliger og næringsliv i Enebakkveien samt i nærområdene.

Bane NOR inviterte interesserte til informasjonsmøter på Vålerengahjemmet 25. og 27. september 2017.

Der fikk de høre nærmere om:

  • Presentasjon av prosjektet og bakgrunnen for arbeidet
  • Presentasjon av foreløpige planskisser
  • Gjennomgang av videre prosess

For mer informasjon ta kontakt  med

Kommunikasjonsrådgiver

Britt-Johanne Wang, mob 400 27 551

e-post tognabo@banenor.no