Fakta om prosjektet

Bane NOR skal øke kapasiteten på de tre banene som går forbi Brynsbakken i dag; Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen. Når vi har bygget to nye spor i Brynsbakken kan minst 5000 ekstra passasjerer ta toget inn til Oslo hver time.

Det som i jernbanesammenheng betegnes som Brynsbakken i Oslo er hovedforbindelsen på jernbanen fra Oslo S og nordover, fra Gamlebyen forbi Romeriksporten (tunnel for Gardermobanen) og i retning Bryn. Brynsbakken har lenge vært en flaskehals for trafikken inn og ut av Oslo S på Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen. Siden slutten av nittitallet har disse tre banene kjørt på fire enkle spor forbi Brynsbakken, noe som begrenser kapasiteten.

I årene fremover er det forventet en befolkningsvekst i og rundt Oslo som gjør at transportbehovet også øker. Hovedmålsettingen til prosjektet er å øke kapasiteten på alle banene som går forbi Brynsbakken i dag, med bakgrunn i tre hovedgrunner:

  • Gardermobanen er overbelastet i dag
  • Sporanordningen i Brynsbakken må tilpasses framtidig togtunnel under Oslo
  • Antall avganger på lokaltogene skal økes

Kapasiteten skal økes ved at vi skal bygge to nye spor innenfor planområdet, og omdisponere bruken av de fire sporene som er der allerede. Med seks spor for tre baner vil inngående og utgående togtrafikk på de tre banene kunne avvikles uavhengig av hverandre.

Prosjektet er en del av "Ny rutemodell Østlandet", som er en rekke jernbanetiltak som skal gi de reisende på Østlandet et bedre togtilbud. Du kan lese mer om rutemodellen her