Om prosjektet

Prosjektet skal legge til rette for etablering av forbindelse/sammenkobling mellom Rørosbanen og Solørbanen. Dette vil gjøre at togene slipper å snu på Elverum stasjon og dermed øke kapasiteten og redusere kjøretiden for gods-/tømmertransport på Solørbanen og Rørosbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Per mars 2020 har Bane NOR utarbeidet utkast til konkrete traséalternativer innenfor de to utredningskorridorene som tidligere er presentert i planprogrammet. Les mer om alternativene i denne saken.

De foreløpige tegningene vises også i webkartet for prosjektet som du finner ved å klikke på denne lenken. Dette kartet viser også eiendomsgrenser. Skru på og av alternativene i kartlagslista (grønt ikon nederst på skjermen).

Det er også laget videoer fra 3D-modell for begge alternativene. Videoene starter vest i planområdet ved Rørosbanen og avsluttes i sør der tilsvingen kobles sammen med Solørbanen.

Se alternativ 1

Se alternativ 2