Om prosjektet

Prosjektet skal legge til rette for etablering av forbindelse/sammenkobling mellom Rørosbanen og Solørbanen. Dette vil gjøre at togene slipper å snu på Elverum stasjon og dermed øke kapasiteten og redusere kjøretiden for gods-/tømmertransport på Solørbanen og Rørosbanen.

Per mars 2020 har Bane NOR utarbeidet utkast til konkrete traséalternativer innenfor de to utredningskorridorene som tidligere er presentert i planprogrammet. Les mer om alternativene i denne saken.

De foreløpige tegningene vises også i webkartet for prosjektet som du finner ved å klikke på denne lenken. Dette kartet viser også eiendomsgrenser. Skru på og av alternativene i kartlagslista (grønt ikon nederst på skjermen).

Det er også laget videoer fra 3D-modell for begge alternativene. Videoene starter vest i planområdet ved Rørosbanen og avsluttes i sør der tilsvingen kobles sammen med Solørbanen.

Se alternativ 1

Se alternativ 2