Planprogrammet fastsatt

I sitt møte 12. februar fastsatte formannskapet i Elverum kommune planprogrammet for Elverum tilsving. Onsdag 11. mars inviterer Bane NOR til åpent møte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogrammet kan betegnes som en «plan for planleggingen», og gir en oversikt over hva som skal utredes framover. Planprogrammet i sin helhet, finner du på denne lenken.

Som et ledd i arbeidet med planforslaget, vil det bli avholdt et åpent møte. Informasjonsmøtet går av stabelen onsdag 11. mars kl. 18.00, og finner sted i kommunestyresalen i Elverum.

Foreløpige utkast og alternativer

Bane NOR har nå prosjektert foreløpige utkast for trasé for den nye tilsvingen mellom Solørbanen og Rørosbanen innenfor de to utredningskorridorene som er vist i planprogrammet.

De foreløpige traséalternativene og tilhørende forslag til omlegging av veger i området vil bli presentert i det åpne møtet 11. mars. Det vil også bli presentert foreløpige resultater fra konsekvensutredningen, og i tillegg satt av tid til spørsmål/innspill fra salen og samtaler med berørte grunneiere og naboer etter møtet.

Veien videre

Bane NOR vil sende sitt forslag til reguleringsplan til Elverum kommune i løpet av juni i år. Kommunen behandler deretter politisk om planen kan legges ut til offentlig ettersyn.

Når planforslaget er ute til offentlig ettersyn, blir det anledning til å sende inn merknader.