Planforslag for tilsving Elverum legges ut på høring

Reguleringsplanforslaget for tiltaket tilsving på Elverum ble levert Elverum kommune 15. juni 2020. Den 30. september behandlet formannskapet i Elverum planforslaget og vedtok enstemmig at det skulle legges ut på høring.

Høringsperioden starter 12. oktober 2020 og varer frem til 23. november 2020. I samråd med Elverum kommune er det besluttet å ikke gjennomføre et åpent møte i forbindelse med denne høringsperioden på grunn av COVID-19-situasjonen.

 

Både Elverum kommune og Bane NOR ønsker imidlertid å bidra med informasjon. Bane NOR har derfor, i samarbeid med Asplan Viak, produsert en presentasjon som man kan spille av. I presentasjonen orienterer vi om prosjektet, reguleringsplanforslaget og konsekvensutredningen, ervervsprosessen og muligheter for medvirkning.

 

Den nye forbindelsen (tilsving) mellom Rørosbanen og Solørbanen gjør at togene slipper å snu på Elverum stasjon. Dette vil øke kapasiteten og redusere kjøretiden for gods- og tømmertransport. 

 


NB!
For å se presentasjonen med høyere oppløsning, klikk på "innstillinger" (tannhjulet nederst).


Mer informasjon:


Plandokumenter på Elverum kommunes nettside

Planprogram

Webkart med alternativene

Se animasjon – alternativ 1

Se animasjon – alternativ 2