Hva skjer på tilsving Elverum?

Planprogrammet for reguleringsplanen for tilsvingen har vært ute til offentlig ettersyn. Bane NOR har på bakgrunn av mottatte merknader revidert dokumentet. Formannskapet i Elverum har fastsettelse av planprogrammet på sakskartet 12. februar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR og Asplan Viak holder på med å detaljere mulige traseer. I løpet av mars vil det bli holdt et åpnet møte i Elverum med presentasjon av foreløpige traséalternativer for tilsvingen. Sted og tidspunkt for møtet blir kunngjort senere.

 

I juni vil planforslag bli oversendt Elverum kommune. Bane NOR vil da anbefale en konkret trasé. Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn, og det blir anledning til å sende inn merknader.

 

  • Februar 2020 endelig vedtak av planprogram i formannskapet i Elverum kommune

 

  • Mars 2020 - åpent møte i Elverum med presentasjon av foreløpige traséalternativer for tilsvingen

 

  • Juni 2020 – oversendelse av planforslag til Elverum kommune med anbefalt løsning fra Bane NOR