Informasjonsmøtet 11. mars er avlyst

Bane NOR ønsker å ta forholdsregler knyttet til utbredelsen av Koronaviruset, og har derfor valgt å avlyse det planlagte informasjonsmøtet 11. mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det åpne møtet var ment å være et ledd i informasjonsarbeidet knyttet til planleggingen av ny banesammenkobling av Røros- og Solørbanen ved Elverum.

Selv om møtet er avlyst, understrker vi at planprosessen går sin gang. Innbyggerne kan følge med på den videre prosessen via Bane NORs nettsider. Oppdatert informasjon om prosjektet vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmesider. 

Den opprinnelige fremdriftsplanen for prosjektet ligger fortsatt til grunn, og vi legger opp til politisk behandling i august med påfølgende høring.