Velkommen til ny bru på Hansbakken

Nå er den nye brua på Hansbakken åpnet for ferdsel, men det gjenstår fremdeles noen arbeider som må tas i løpet av våren før alt er ferdig. I mellomtiden kan de som ønsker å krysse jernbanen til fots ved Hansbakken ta i bruk den nye, fine overgangsbrua.

Den nye overgangsbrua er klar for gående passering selv om noen arbeider gjenstår. Fra venstre delprosjektleder Stig Rune Bergly fra elektrifiseringsprosjektet i Bane NOR,  prosjektleder for BMO Entreprenør  Stina Gjøen Simensen og Magne Skrøvseth, som er anleggsleder for Farbu & Gausen. Foto: Bane NOR.

Arbeidene med å legge til rette for elektrifiseringen av Trønderbanen er godt i gang på flere områder. På Hansbakken ved Ranheim er den gamle brua fjernet og den nye er lagt høyere i terrenget, slik at det er plass til ledningene med kjørestrøm til de elektriske togene.  

-  Det har pågått grunnarbeider i etterkant og det gjenstår montering av gjerder, asfaltering og tilpasning av grøntområder som gjennomføres i mai måned. Ettersom den nye brua er bredere enn den gamle, blir det også montert en bom, slik at det ikke blir mulig å benytte motoriserte kjøretøy, forteller delprosjektleder Stig Rune Bergly i elektrifiseringsprosjektet i Bane NOR.

Den nye brua ble heiset på plass med kran og montert natt til 22. februar. Foto: Bane NOR.

Den nye brua er levert av Moelven, Farbu & Gausen har gjort grunnarbeidene og BMO Entreprenør har hatt ansvaret for gjennomføringen.

-  I Bane NOR ønsker vi pilgrimmer og turgåere en fortsatt trygg kryssing av sporet, sier Stig Rune Bergly og legger til at «I jernbanen tar vi ikke snarveier, vi bygger dem».