Kranselag på Hell

En ny milepæl er nådd for elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag. Tirsdag 21. juni ble det markert at bygningen som skal huse de tekniske installasjonene som skal forsyne Trøndelag med strøm til jernbanen nå har fått "tett bygg". Neste fase er de bygningstekniske installasjonene før de elektromekaniske komponentene blir montert.

En milepæl er nådd når omformerbygget på Hell nå har fått "tett tak". Det ble markert med lunsj, kake og taler fra alle involverte entreprenører. Her ser vi  Lars Ansteensen, prosjektleder for Hell omformer omkranset av f.v. Ola Grendal, prosjektleder elektrifiseringen i Trøndelag, Stine Wist, prosjektsjef Utbygging Midt og på høyre side Lars Kristian Bjørløw, Energiavdelingen - alle i Bane NOR. Foto: Bane NOR

Som en del av elektrifiseringsprosjektet, bygger Bane NOR Hell omformerstasjon på Eidum, fem km fra Værnes flyplass. Hele omformerstasjonen skal stå ferdig i desember 2024

Grønne spor i Trøndelag
Omformerstasjonen på Hell skal forsyne Trønder- og Meråkerbanen med strøm, slik at dagens dieseltog blir erstattet med elektriske og miljøvennlige tog. Omformerstasjonen skal styrke Bane NORs elkraftsystem for elektrisk togdrift i regionen, samt operere i samdrift med Trafikverket (Sverige) over grensen ved Storlien.

-  Omformerbygget og elektrotekniske installasjoner blir levert av HitachiEnergy, en av verdens ledende leverandører på teknologiløsninger til elektrisk togdrift. Byggearbeidene går etter planen, og 21. juni var det markering av "tett bygg" for omformerstasjonen, forteller prosjektleder for omformerstasjonen Lars Ansteensen. Han legger til at det er Peab som utfører de bygningsmessige delene av kontraktsarbeidet.

Slik ser omformerbygget ut når "tett tak" markeres. Det gjenstår noe arbeid med bygningen før arbeidet med de tekniske installasjonene starter. Foto: Bane NOR.

Gode synergier med samarbeid på tvers i Bane NOR
Byggingen av Hell omformerstasjon gjennomføres med byggherreressurser fra Utbyggingsdivisjonen og Energiavdelingen i Drift og teknologi.

-  Vi erfarer gode kostnads- og kvalitetssynergier ved å samarbeide på tvers internt i Bane NOR, og det er et sterkt engasjement og nytenking i hele prosjektet, sier Lars Ansteensen.