Elektrifiseringen gir støyende arbeider på Trønderbanen. Oppdatert 06.05.22

Oppdatert 06.05.22: NRC Group AS utfører på vegne av Bane NOR elektrifisering av strekningen Leangen stasjon - Ranheim. Arbeidet starter natt til torsdag 12. mai 2022 på Leangen stasjon og fortsetter mot Ranheim. Vi planlegger å være ferdige på denne strekningen innen 18. juni. Deretter fortsetter vi på Ranheim stasjon og videre mot Stjørdal.

Boretoget har bl.a. lokomotiv og vogner med boremaskin, aggregater, betongfundamenter, samt verksted- og oppholdsbrakker. Foto: Jan Gunnar Dagfinrud, NRC

Et tog med boremaskin kommer til å skape støy på strekningen Lademoen-Leangen på nettene mellom kl. 2400 og kl. 0430 i arbeidsperioden.  Arbeidene skal foregå fra boretoget som går på jernbaneskinnene. Fundamentene plasseres på Bane NORs eiendom.

Ikke langvarig støyende arbeid
Det som skaper støy er selve boringen av hullene til fundamentene. Dette kan ta alt fra 15 minutter til én time per hull, avhengig av grunnforholdene. Det skal bores for hver ca. 50. meter. Det betyr at det støyende arbeidet flytter seg i løpet av arbeidsperioden - ca. 200 meter per natt. Det vil derfor ikke være langvarig støyende arbeid utenfor din bolig.

Forbigående støyende nattarbeid Leangen-Ranheim
Arbeidene fortsetter fra Leangen stasjon mot Ranheim slik det er beskrevet ovenfor, med oppstart 12. mai. Dette arbeidet tar ca. én måned og er planlagt ferdig innen 18. juni.

Se fremdrift for boretoget på Bane NORs nettsider
Her kan du se hvor boretoget planlegger å jobbe på nettene. Oppdatert oversikt legges ut fortløpende. Dersom du har særskilte behov knyttet til periodevis støy om natten, er du velkommen til å kontakte oss i Bane NOR.

Dette skjer videre i elektrifiseringen
Arbeidene fortsetter mot Vikhammer på nattetid fra medio juni. Dette blir varslet berørte parter. I sentrum av Ranheim og Vikhammer vil arbeidene foregå på dag/kveld i de delvis togfrie helgene.

Når fundamentene er utplassert, kommer vi tilbake for å sette ned mastere i løpet av sommeren/høsten. Dette vil skje både på dag og nattetid, men er ikke regnet for spesielt støyende. Deretter avslutter vi arbeidet med å montere kjøreledningene som skal gi togene strøm i første del av 2023.

Hele elektrifiseringen av strekningen av Trondheim S-Stjørdal er planlagt ferdigstilt høsten 2023.