Planforslag Mære

Planforslaget for Mære bru- og vegkryss er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 16. august 2017.

 

Videoen ovenfor viser en visualisering av planforslaget. Selve planforslaget ligger på Steinkjer kommunes nettsider med
høringsfrist 16. august 2017.