Planforslag Åsen

Planforslaget for E6 Åsen Sør - Kleiva er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 21. august 2017.Videoen ovenfor viser en visualisering av planforslaget. Selve planforslaget ligger på Levanger kommunes nettsider med
høringsfrist 21. august 2017.