Informasjonsmøte på Åsen

Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte på Åsen barne- og ungdomsskole angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for E6 Åsen - Kleiva.

I forbindelse med offentlig ettersyn, med høringsfrist 21. august, inviteres det til åpent informasjonsmøte. Representanter fra Bane NOR, SWECO, Statens vegvesen og Steinkjer kommune kommer til å være til stede.

Tid: tirsdag 20. juni kl. 19.00
Sted: Åsen barne- og ungdomsskole

Sweco har på vegne av Bane NOR utarbeidet forslag til reguleringsplan for omlegging av E6 på strekningen mellom Åsen og Kleiva i Levanger kommune. Formålet med planen er å kunne etablere kjøreledning og elektroinstallasjoner på jernbanen i forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 24. juni til 21. august 2017. Berørte grunneiere får brev i posten og planforslaget kan sees på rådhuset i Levanger og Herredshuset i Verdal. Planforslaget og øvrig informasjon om prosjektet finnes også på Levanger kommunes hjemmeside.