Informasjonsmøte på Mære

Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte på Mære samfunnshus angående reguleringsplan for ny bru og vegkryss på Mære.

I forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen, med høringsfrist 16. august, inviteres det til åpent informasjonsmøte. Representanter fra Bane NOR, SWECO, Statens vegvesen og Steinkjer kommune kommer til å være til stede.

Tid: torsdag 22. juni kl. 19.00
Sted: Mære samfunnshus

Sweco har på vegne av Bane NOR utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny vegbru med tilhørende vegsystem på Mære i forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Eksisterende bru over jernbanen skal rives grunnet for liten høyde over sporet. Som følger av dette og nye stigningskrav må ny bru også gå over E6.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 21. juni til 16. august 2017. Berørte grunneiere får brev i posten og planforslaget kan sees på rådhuset på Steinkjer i høringsperioden. Planforslaget og øvrig informasjon om prosjektet finnes også på Steinkjer kommunes hjemmeside.