Baneservice AS innstilt til samspillskontrakt

Bane NOR har innstilt Baneservice AS til første samspillsfase i forbindelse med totalentreprisen for bygging av kontaktledningsanlegg (KL) og autotransformatorer (AT) på Trønder- og Meråkerbanen.

Samspillskontrakten består hovedsakelig av videreutvikling av eksisterende prosjektgrunnlag, blant annet vurdering av ulike modeller av disponeringstid på de aktuelle banestrekningene, valg av leverandører av jernbaneteknisk materiell og fremdriftsplanlegging.

Prosjektet skal gjennomføres i et samspill mellom Bane NOR, Baneservice AS og SWECO, som allerede er valgt som rådgiver for detaljplanlegging i prosjektet. Hensikten med samarbeidet er å få utbytte av partenes samlede kompetanse for å nå et felles prosjektmål.

– Det blir spennende å gå inn i en samspillsfase med Baneservice AS. Kontraktsformen er relativt ny i Bane NOR, så jeg tror også det vil bli lærerikt for alle parter, sier prosjektleder Bente Langeland Roheim.

Kontrakten inkluderer to opsjoner, på henholdsvis andre samspillsfase, som er utarbeidelse av byggeplan, samt totalentreprisen på bygging av anlegget. Samspillskontrakten har en verdi på underkant av to millioner kroner, mens totalentreprisen er på vel en milliard.