Bane NOR og Baneservice signerer samspillskontrakt på milliardutbygging

Dagen etter fremleggelsen av NTP signerte Bane NOR første entreprenørkontrakt i prosjektet Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

Klare for samspill. Fra venstre: Brede Nermoen (prosjektsjef, Bane NOR), Sondre Overaae Spets (byggeleder, Bane NOR), Terje Wilhelmsen (oppdragsansvarlig, Baneservice AS), Jon Roti (prosjekteringsleder, Nettpartner Bane AS), Jon Brede Dukan (direktør for infrastrukturprosjekter, Bane NOR), Ingvild Storås (administrerende direktør, Baneservice AS), Inge Fredheim (prosjektleder, Baneservice AS), Heidi Smisethjell (trainee, Bane NOR) og Bente Langeland Roheim (prosjektleder, Bane NOR).

Kontrakten gjelder videre planlegging av kontaktledningsanlegget og har opsjoner på utarbeidelse av arbeidstegninger og på selve utførelsen, som er en totalentreprisekontrakt. Denne omfatter bygging av 200 km kontaktledningsanlegg, samt boring og nedsetting av master og fundamenter. Totalentreprisen har en verdi på vel en milliard kroner.

Dette er første store samspillskontrakt i Bane NOR, hvor man har tidlig involvering av entreprenør for å dra nytte av hverandres kompetanse. I tillegg har det blitt lagt stor vekt på miljø i tildelingskriteriene.

— Det blir spennende å gå inn i en samspillsfase med Baneservice AS. Vi tror det gir rom for å tenke nytt og annerledes, ikke minst på miljø, sier prosjektleder, Bente Langeland Roheim, i Bane NOR.

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen er et betydelig miljøprosjekt. Reduksjonen i klimagassutslipp som følge av elektrifiseringen er beregnet til om lag 9000 tonn årlig, noe som tilsvarer 233 000 turer med bil tur/retur Trondheim – Steinkjer.

— Vi er veldig stolte av at Bane NOR har valgt oss som leverandør. Dette er et utfordrende og spennende oppdrag, og vi i Baneservice ser frem til å benytte vår lange erfaring og faglige spisskompetanse. Prosjektet vil styrke vår posisjon som den ledende jernbanetekniske entreprenøren i Norge, sier administrerende direktør, Ingvild Storås, i Baneservice AS.

Prosjektet skal gjennomføres i et samspill mellom Bane NOR, Baneservice AS med Nettpartner Bane AS og SWECO, som er rådgiver for detaljplanlegging i prosjektet. Planleggingen starter rett etter påske.