Bane NOR har inngått viktige samarbeidsavtaler

Bane NOR har inngått viktige samarbeidsavtaler med Statens vegvesen. Samarbeidet skal sikre best mulig gjennomføring i forbindelse med omlegging av E6 ved Åsen og nytt bru- og veianlegg ved Mære.

Samarbeidsavtalen mellom Bane NOR og Statens vegvesen innebærer blant annet gjennomføring av nytt vei- og bruanlegg ved Mære. Foto: Ole Martin Wold

I forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen, må det gjøres tiltak på overgangsbruene på strekningene. Noen av de mest omfattende tiltakene er ved Åsen og Mære, hvor bruene som krysser jernbanen må rives og det må bygges nye, i tillegg må E6 legges om ved Åsen, og på Mære blir det bygget nytt bru- og veianlegg. Det er i den forbindelse Bane NOR har tatt initiativ til samarbeid med Statens Vegvesen for å sikre gode og langsiktige løsninger begge steder.

Les mer om bakgrunnen for samarbeidet her

− Samarbeidsavtalen er inngått for å oppnå optimal gjennomføring og et godt resultat av nødvendige vegtiltak i forbindelse med elektrifiseringen. Statens vegvesen vil bidra til at nødvendige vegtiltak gjennomføres på en fagmessig måte, sier regionvegsjef, Berit Brendskag Lied, i Statens vegvesen.

Prosjektene tar hensyn til både jernbane, statlige og fylkeskommunale veier i tillegg til de myke trafikantene.

− Bane NOR er veldig fornøyd med å ha fått på plass denne avtalen. Den betyr at vi kan utnytte ressurser og kompetanse på best mulig måte for å sikre trygge og hensiktsmessige løsninger som også kommer innbyggerne til gode, forteller prosjektleder, Jarle Bygd, i Bane NOR.

Det er Bane NOR som ferdigstiller reguleringsplanene både ved Åsen og Mære. Deretter overtar Statens vegvesen i byggefasen og fullfører prosjektene begge steder. Ved Mære er også Nord-Trøndelag fylkeskommune en viktig samarbeidspartner.