Samspill i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag etableres det nå et formelt samarbeid mellom flere etater for å løse utfordringer knyttet til bruer som må heves og veisystemer som må legges om før selve elektrifiseringen kan skje.

1. juni ble det holdt et møte på Steinkjer for å etablere samarbeidet formelt. Her deltok representanter fra Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag fylke, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Steinkjer kommune og Jernbaneverket. Levanger kommune er også med i samarbeidet, men var ikke tilstede i møtet. 

-Vi er veldig godt fornøyd med å få etablert dette samarbeidet. Det har kun vært positivitet og velvilje fra de involverte partene. Her ser vi et godt eksempel på konstruktivt samarbeid mellom statlige etater, fylkeskommuner og kommuner, sier prosjektleder Jarle Bygd i Jernbaneverket. 

I møtet ble det formelt etablert to arbeidsgrupper og én felles styringsgruppe bestående av representanter for de tilstedeværende etatene. Én arbeidsgruppe skal jobbe med utfordringen knyttet til heving av bru over jernbanen på Mære og omlegging av tilknyttet vegsystem. Arbeidsgruppe to skal jobbe med å etablere en ny E-6 strekning som må til for å etablere en god og helhetlig løsning for vei og jernbane sør for Åsen. Det blir felles oppstartsmøte for arbeidsgruppene 29. juni. Styringsgruppen samles for å starte sitt arbeid i slutten av august. Rådgivningsselskapet Sweco deltar i arbeidet som Jernbaneverkets innleide rådgiver.