Rådgivningskontrakt til Norconsult

Etter hard konkurranse og stor interesse ble til slutt Norconsult valgt som rådgiver for teknisk prosjektering av overgangsbruer og tunneler i prosjektet Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Kontrakten har en verdi på 15 millioner kroner.

Signerte kontrakt: f.v. prosjektleder, Jarle Bygd, i Jernbaneverket i Trondheim, direktør Øyvind Wanderås, i Norconsult Trondheim, prosjektsjef, Brede Nermoen, i Jernbaneverket i Trondheim og oppdragsleder, Lise Lund, i Norconsult Trondheim.

− Vi er svært fornøyde med interessen. Seks av syv prekvalifiserte anerkjente norske firma leverte tilbud. Dette er en dobling av det som er vanlig, forteller prosjektleder, Jarle Bygd, i Jernbaneverket i Trondheim.

Oppdraget består i å utarbeide teknisk prosjektering av tiltak på alle overgangsbruene og tunneler som kommer i konflikt med etablering av strømforsyningsanlegget på Trønder- og Meråkerbanen.

Totalt er det nødvendig med tiltak på alle de 66 overgangsbruene på strekningen som skal elektrifiseres for å etablere strømforsyningsanlegget. Typiske tiltak er riving av gamle bruer for å bygge nye, heving av eksisterende bruer, gjøre bruer tette for vanndrypp og montere beskyttelsesskjerm på rekkverk. I tillegg er det behov for profilutvidelse på fire jernbanetunneler og feste av fundamenter til master på 16 jernbanebruer.

− Vi er både glade og stolte for å ha vunnet fram i et oppdrag hvor kompetanse har blitt verdsatt så høyt. Vi har definert jernbane som et viktig satsningsområde ved Trondheimskontoret. Dette oppdraget passer godt til oppbyggingen vi har gjort senere år, forteller direktør Øyvind Wanderås, i Norconsult Trondheim, som kommer til å bruke hovedsakelig ressurser fra Trondheimskontoret.