Møte hos Meråker kommune

Torsdag fikk kommuneledelsen i Meråker besøk av Elektrifiseringsprosjektet. Hensikten var å informere om bakgrunn og status på arbeidet, og se nærmere på forhold som angår kommunen spesielt.

Prosjektet har nå invitert alle berørte kommuner til møte om elektrifiseringen. Først ute til å melde interesse var Meråker kommune. Det er stor interesse knyttet til Meråkerbanen og hva elektrifiseringen vil bety for kommunen.  

Ordfører Kari Anita Furunes i Meråker kommune satte stor pris på informasjonen fra Elektrifiseringsprosjektet og prosjektsjef Brede Nermoen

Gode spørsmål

Hele kommuneledelsen var tilstede og hadde mange gode spørsmål om hva som skal skje. Det pågår nå planlegging av tiltak som må gjøres blant annet med bruer og tuneller langs alle de aktuelle banestrekningene. I Meråker er det flere bruer og én tunell hvor det må gjøres tilpasninger for senere å kunne bygge anlegget som vil gi elektrisk togtrafikk til Storlien. Noen steder må det bygges nye bruer. Andre steder må eksisterende bruer heves. På alle må det bygges beskyttelsesskjerm for å hindre at folk kommer i kontakt med strømledningen.

Teknisk møte

Neste skritt blir tekniske møter mellom kommunen og prosjektet, for å se konkret på hvilke tiltak som må gjøres før selve elektrifiseringsarbeidet starter på en noe senere tidspunkt.