Informasjonsmøte i Meråker

Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte i Meråker angående overgangsbruer på Meråkerbanen.

Jernbaneverket skal elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen. Planleggingen er godt i gang og byggestart  blir etter planen i 2017. For å få på plass elektrifiseringen, må det gjøres tiltak på enkelte overgangsbruer og tunneler fra Hell til Storlien. I Meråker kommune er det til sammen 11 overgangsbruer som vil bli berørt. Alle 11 overgangsbruene ligger mellom Gudå og Kopperå stasjon.

I den forbindelse inviterer Jernbaneverket til informasjonsmøte angående planlagte tiltak. Representanter både fra Meråker kommune og Jernbaneverket vil være til stede.

Tid: onsdag 25. oktober kl. 19.00
Sted: Meråker rådhus, møterom Feren