Informasjonsmøte på Mære

Jernbaneverket inviterer til åpent informasjonsmøte for tidligere varslet planprogram for nytt vegkryss på Mære, Steinkjer kommune.

Møtet vil foregå på Mære samfunnshus onsdag 2. november kl. 19.00-21.00.

På møtet vil Plankonsulent Sweco presentere foreløpige løsninger for de ulike kryssalternativene, og deltagerne vil få mulighet til å komme med innspill og stille spørsmål.

Beboere, berørte grunneiere, samt andre interesserte oppfordres til å møte opp og komme med sine innspill og tanker rundt valg av nytt vegkryss på Mære.

Ved spørsmål kontakt: Erik Ditlefsen, telefon 468 96 858, e-post: erik.ditlefsen@sweco.no eller Jarle Bygd, telefon 916 72 561, e-post: jarle.bygd@jbv.no