I dialog med markedet

Drøyt 60 norske og utenlandske representanter fra entreprenørmarkedet møtte nylig til dialogkonferanse med ledelsen i elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag.

Fra venstre Thomas Andersen, Bente Roheim og Brede Nermoen. (Foto: Bård Bjerkaker)

- En viktig hensikt med konferansen var å kommunisere med markedet rundt prosjektet, for å sikre størst mulig oppslutning i konkurransen om den kommende entreprisekontrakten for bygging av kontaktledning og autotransformatorer (KL/AT), opplyser Bård Bjerkaker som er kommunikasjonsrådgiver for elektrifiseringsprosjektet.

Prosjektsjef Brede Nermoen, prosjektleder KL/AT, Bente L. Roheim og leder for kontrakt og strategi, Thomas Andersen, holdt innlegg om prosjektet og de ulike områdene som har betydning for anskaffelsesprosessen. Hilde Sætertrø fra NHO Trøndelag fortalte om viktigheten av god dialog mellom oppdragsgiver og marked i forkant av en konkurranse, for å påvirke til effektive og innovative løsninger. Dette står sentralt i NHO, KS og DiFis nasjonale satsing «Nasjonalt program for leverandørutvikling».

- Videre nå så skal det i første omgang være dialogmøter med markedsaktørene enkeltvis i slutten av februar, sier Bjerkaker. Entreprenørene har da på forhånd levert innspill i forhold til spørsmål og problemstillinger presentert i dialogkonferansen. Målet er å tildele kontrakt over sommeren.