Første kontrakt for elektrifisering i Trøndelag

Jernbaneverket har inngått kontrakt med Sweco som rådgiver for detaljplanlegging i elektrifiseringsprosjektet på strekningene Trondheim - Steinkjer, Hell - Storlien og Stavne - Leangen. Dette er den første kontrakten i elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag.

Direktør Infrastrukturprosjekter i Jernbaneverket, Jon Brede Dukan og adm.dir. i Sweco, Grete Aspelund, er begge godt fornøyd med kontrakten og ser fram til et godt samarbeid. (Foto: Bård Bjerkaker)

Arbeidet med elektrifiseringen er nå inne i en planleggings- og kontraheringsfase. Kontrakten ble signert av partene 12.januar, etter en utvelgelsesprosess blant flere tilbydere. Kontrakten omfatter detaljplanlegging av sentrale elementer som kontaktledning og autotransformatorer (KL/AT) og er på 26,9 millioner kroner.

200 kilometer
Elektrifiseringen innebærer blant annet oppsetting av kontaktledningsanlegg over en strekning på om lag 200 kilometer og bygging av omformerstasjoner på Hell og Steinkjer. Prosjektet vil koste ca. tre milliarder kroner og skal være sluttført senest i 2023.
- Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er et stort og viktig løft for Trøndelag og bidrar sterkt til å videreutvikle infrastrukturen på samferdselssiden i regionen. Vi er nå glade for å ha fått med oss en erfaren leverandør som Sweco i dette arbeidet, sier prosjektsjef Brede Nermoen i Jernbaneverket i Trondheim.

Teknisk detaljplan
Oppdraget består i å utarbeide tilstrekkelig teknisk underlag for en totalentreprise og kostnadsoverslag, med tilstrekkelig nøyaktighet for en statlig kvalitetssikring (KS2-revisjon). I dette inngår videreutvikling av prosjektets miljømål og implementering av disse i planene. Videre skal det utarbeides konkurransegrunnlag for en totalentreprise for bygging av kontaktledning og autotransformatorer. I tildelingen av rådgivningskontrakt ligger en opsjon på videre bistand til utarbeidelse av arbeidstegninger og rådgivning i gjennomføringsfasen.

- Dette er et milepælsprosjekt, 20 av våre 495 jernbaneingeniører er dedikert til dette prosjektet, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet, sier direktør for divisjon infrastruktur i Sweco, Snorre Lægran.

Entreprenør totalentreprise
Kontrahering av entreprenør i totalentreprise med samspill for bygging av kontaktledning og autotransformatorer, blir neste store milepæl i prosjektet. Dette vil skje etter en anbudskonkurranse i løpet av våren. Som ledd i anskaffelsen blir det avholdt en dialogkonferanse for interesserte entreprenører på Radisson Blu Hotell på Værnes 4. februar. Mer informasjon om dette ligger ute anskaffelsesportalen Doffin.

På svensk side stopper kontaktledningen rett før grensen på Meråkerbanen. Det har i mange år vært en sterkt ønske fra Sverige om å elektrifisere banen for mer effektiv transport over grensen. (Foto: Njål Svingheim