Dialogkonferanse for KL/AT entreprise på Trønder- og Meråkerbanen

Jernbaneverket ønsker å informere om prosjektet og gå i dialog med markedet forut for kontrahering av entreprenør for KL/AT utbyggingen. Vi inviterer derfor til dialogkonferanse 4. februar 2016, på Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes.

Tidsramme for konferansen er 09.00-15.00, og følgende hovedtemaer blir berørt:

  • Leverandørdialog for bedre løsninger i offentlige anskaffelser, v/daglig leder Per Harbø, Nasjonalt program for leverandørutvikling
  • Informasjon om Jernbaneverket og selve prosjektet
  • Orientering om kontraktsmodell og samspillsfasen
  • Spesielle fokusområder for prosjektet
  • Videre prosess etter dialogkonferansen

Mer informasjon om prosjektet

Mer informasjon om innkjøpsprosessen og påmelding