Samarbeid om bru og vei

En undersøkelse av bruer og tuneller, viser at det må gjøres tiltak på 66 bruer og enkelte tilstøtende veier i Nord-Trøndelag, før selve elektrifiseringen kan gjennomføres. Det ligger an for godt samarbeid mellom Jernbaneverket, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens Vegvesen for å løse utfordringene.

Samarbeid om bru- og vegutbedring på Mære. Fra v. prosjektleder Jarle Bygd, Jernbaneverket, avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo, Statens Vegvesen, prosjektsjef Brede Nermoen, Jernbaneverket og fylkesråd for samferdsel, Frode Revhaug, Nord-Trøndelag fylke.

Mange bruer er i dag for lave til å gi plass for strømledningene (også kalt kontaktledning) og må derfor heves og bygges om på andre måter. 

Samspill om bruer og veier

Jernbaneverket har tatt initiativ overfor fylkeskommunen og vegvesenet for å se på muligheter for samarbeid. Forleden presenterte man tanker rundt dette på Mæresmyra sør for Steinkjer. Her vil det være behov for ny bry over jernbanen og partene ser samtidig muligheter for å utbedre et ulykkesbelastet vegsystem på stedet. Vi finner her bl.a. ett av meget få lysregulerte fotgjengeroverganger på E-6.  

- Vi er glade for at fylkeskommunen og vegvesenet har tatt godt i mot forslaget om samspill om utfordringene bl.a. på Mære. Nå har vi muligheten for å løse flere påtrengende oppgaver samtidig. Det er hovedsakelig bruene på Mære og i Åsen som ser ut til å gi større byggeprosjekter. For øvrig må vi gjøre tilpasninger på de aller fleste bruene, blant annet fysisk skjerming av strømledningen. Lokalt næringsliv nå må følge med i timen når vi skal ruste opp og bygge nye bruer i Nord-Trøndelag, oppfordrer prosjektsjef Brede Nermoen i Jernbaneverket.

 Jarle Bygd er prosjektleder for arbeidet med bruer, tuneller og andre oppgaver som skal gjøre banestrekningene klare til å ta i mot selve kontaktledningsanlegget:

-Vi vil nå ta for oss bru for bru og finne best mulige løsninger for hvert enkelt tilfelle, sier Bygd.  

Vil bidra

Fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Frode Revhaug og avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo setter begge pris på initiativet fra Jernbaneverket.

-Elektrifiseringen vil gi et løft for hele regionen. Det foreligger ikke i dag verken konkrete planer for hvordan samarbeidet med Jernbaneverket vil bli, men vi ønsker uansett å bidra med faglige råd og gode løsninger framover, sier Revhaug og Malmo 

Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen gjelder strekningene Trondheim-Steinkjer, inklusive Stavne-Leangen banen og Hell-Storlien (Meråkerbanen). Samlet budsjett for byggingen er om lag 3 milliarder kroner.  Selve byggingen vil etter planen starte i 2017 og prosjektet skal være avsluttet senest i 2023. Prosjektet vil gi mer miljøvennlige og moderne tog, bedre komfort og kapasitet både når det gjelder person- og godstrafikk.

Elektrifiseringen vil trolig kreve ny bru på Mære. Prosjektsjef Brede Nermoen (t.v.) og prosjektleder Jarle Bygd på befaring ved brua.

Les mer i Steinkjer-Avisa

Les mer på Bygg.no