Arbeid med overgangsbruer

Totalt er det 37 overgangsbruer på strekningene som skal elektrifiseres.  Av disse er det 34 bruer som krever en eller annen form for tiltak i dette prosjektet. Arbeidene er fordelt på ulike entrepriser.

Denne brua skal erstattes med ny bru  i forbindelse med elektrifiseringen. Foto: Line Skar.

Fremdrift for arbeidet med Hansbakken og Være

Våre informasjonsskilt har QR-koder som viser tilbake til denne siden. Klikk på disse lenkene for å lese mer:

Fremdriften for arbeidene med overgangsbruene på Hansbakken og Være, oppdatert 29.11.21.

Fremdrift for arbeidene med overgangsbruene på Kopperå og Kvernmoen per 29.11.21.

 

Om arbeidene med overgangsbruene

Når vi elektrifiserer banestrekningene må vi forholde oss til et minstekrav til fri høyde mellom spor og undersiden av brua. Dette må overholdes for å få plass til kontaktledningsanlegget. I tillegg må det monteres beskyttelsesskjermer mot strømførende deler samt etableres tett dekke på brua, slik at det ikke kan renne vann ned på kontaktledningsanlegget.

 

Det er 15 overgangsbruer som kun trenger beskyttelsesskjerm. De er tatt med i totalentreprisen på KL/AT-anlegget (kontaktledning med autotransformatorer) som tilfører togene kjørestrøm. De resterende 19 bruene, som krever ytterligere tiltak, er tatt ut i en egen totalentreprise. 13 av disse bruene skal rives og 8 av dem skal erstattes med nye bruer. Se oversikt over overgangsbruene i denne totalentreprisen her.

 

Totalentreprisen for overgangsbruene ble lyst ut 2. oktober 2020. Den 22. april 2021 signerte vi i Bane NOR kontrakten med BMO Entreprenør, som skal rehabilitere, sanere og bygge nye bruer på strekningene Trondheim S-Stjørdal og Hell-riksgrensen.

 

Det er opp til totalentreprenøren å planlegge når arbeidet skal utføres innfor kontraktens ramme. Bruene på strekningen Trondheim-Stjørdal er planlagt fredigstilt innen juli 2022. Tilsvarene er bruene på Meråkerbanen planlagt ferdigstilt i november 2022.