Kontakt prosjektet

Her er en oversikt over våre kontaktpersoner

Bilde av Hans-Egil Larsen
Hans-Egil Larsen
Prosjektdirektør Utbygging Portefølje Vest
474 76 616
Bilde av Ingvild Eikeland
Ingvild Eikeland
Kommunikasjonsansvarlig Utbygging Portefølje Vest
982 49 707
Bilde av Katrine S. Erstad
Katrine S. Erstad
Prosjektsjef Arna-Fløen
416 80 912
Bilde av Torstein Standal
Torstein Standal
Prosjektleder tunnel
924 18 939
Bilde av Henriette Djønne Eide
Henriette Djønne Eide
Prosjektleder Arna stasjon
932 32 963
Bilde av Johan Kråkenes
Johan Kråkenes
Nabokontakt / Prosjektleder antikvariske bygninger
908 72 100