Sprenging og pigging på Arna stasjon

Ombyggingen av andre halvdel av Arna stasjon starter i uke 3.

Nordsiden av Arna stasjon skal bygges totalt om i løpet av 2021. Arbeidet starter i området ved gamle Ulriken tunnel som kan sees i bakgrunnen av bildet, til høyre for den nye tunnelportalen. Foto: Bane NOR/Trond Tollefsen.

I de to første ukene vil det bli pigging for å fjerne fjell ved åpningen til gamle Ulriken tunnel. Deretter blir det sprengning i det samme området i ca. en måned fremover for å utvide de første 40 meterne av tunnelen.

Arbeidet utføres mellom klokken 07 og 19 på hverdager. I sprengningsperioden blir det også arbeid annenhver lørdag fra kl. 07 til 17.

Omfattende bygging og endret adkomst til stasjonen

I løpet av 2021 skal nordsiden av stasjonen bygges totalt om. Både gangtunnelen til de reisende og vanntunnelen som går under stasjonen skal utvides.

Det skal støpes en ny tunnelportal rundt den gamle tunnelåpningen, og plattformene og stasjonsbygningen skal rehabiliteres. Deretter skal nye spor på plass.

I byggeperioden vil det være midlertidig tilkomst fra nordsiden av stasjonen gjennom gangkonteinere over sporområdet. Omlegging av gangtraseen vil sannsynligvis skje mot slutten av januar.

Kontaktpeson ved spørsmål om arbeidet:

Fagansvarlig Jostein Fjøsne, e-post: fjojos@banenor.no, telefon 951 91 771