Inviterer til dialog om rivejobb på Nygårdstangen

I forbindelse med ombyggingen av godsterminalen i Bergen, skal flere bygninger på Nygårdstangen rives. Torsdag 25. februar inviterer Bane NOR entreprenører til dialog om konkurransen som skal lyses ut om jobben.

Slik vil Nygårdstangen godsterminal etter planen se ut etter ombyggingen. Illustrasjon: Bane NOR/Cowi.

Ønsker dialog før utlysningen

Bane NOR forbereder i disse dager konkurransegrunnlaget for riveentreprisen, kalt NBF 13, og vil gjerne høre aktuelle tilbydere sine innspill blant annet til tidsplanen for anskaffelsen og valg av kvalifikasjonsordning.

Vi inviterer derfor til markedsdialog med en felles digital presentasjon torsdag 25. februar kl. 13.00.

Påmelding ved å sende deltakernavn med stilling og e-postadresse til idun.kristine.bortne@banenor.no i god tid før møtet.

Bane NOR sin kontaktperson ved spørsmål:
Kontraktsrådgiver Idun Bortne, e-post: idun.kristine.bortne@banenor.no, telefon 918 17 839.

Informasjon om markedsdialogen er også kunngjort i Doffin

Presentasjon og referat blir publisert i artikkelen her etter møtet. 

Arbeidsomfanget

Tidsrammen for rivearbeidet er fra 3. januar 2022 til 1. august 2022.

Entreprisen vil være en utførelsesentreprise bygget på NS8405 med Bane NORs standardmal.

  • Område A (Schenker-bygg): primo januar – primo mai
  • Område B (Post Nord-bygg): primo mars – primo august
  • Område C (Øvrige bygg): primo januar – primo mai

Starten på et større prosjekt

Rivejobben blir oppstarten på prosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen som omfatter bygging av nytt dobbeltspor fra Bergen til Fløen, samt modernisering av godsterminalen for å tilrettelegge for en 50% økning av godsvolumet på jernbanen.

Modernisering og oppgradering av Nygårdstangen godsterminal omfatter en større transformasjon av dagens terminalområde der bygningsmassen rives og det etableres nye lastespor, lastegater og kontainerdeponi. Prosjektet skal legge til rette for godshåndtering på terminalen i hele byggefasen.

Prosjektet er planlagt gjennomført med byggetid i perioden 2022-2024.