Full aktivitet på Arna stasjon og i Ulriken tunnel

Tett opp til togtrafikken på det nye sporet i Arna, er det nå full ombygging av andre halvpart av stasjonen. Også i den opprinnelige tunnelen i Ulriken er et omfattende opprustingsarbeid i gang.

Siste etappe av arbeidet med å utvide vanntunnelen til Storelva under Arna stasjon med en ekstra etasje er i gang. De to tunnelåpningene som synes i bildet er første del av utvidelsen, under det nye sporet på stasjonen. Foto: Bane NOR/Marte Thorsen

Du kan lese mer om arbeidet som skjer i prosjektet nå i nyhetsbrevet nederst i artikkelen.