Video med 3D-modell av prosjektet

Her får du presentert prosjekt Arna-Bergen inkludert nye Ulriken tunnel, blant annet med video fra prosjektets 3D-modell.