Første byggefase på Arna stasjon går mot slutten

Ombyggingen på sørsiden av Arna stasjon er i sluttfasen, og i begynnelsen av februar gjenåpner vi 100 parkeringsplasser til de reisende.

De nye overbygde rampene ned mot gangtunnelen på sørsiden av Arna stasjon er så godt som ferdige. Foto: Ingvild Eikeland

I Arna har også 100 lastebil-lass med steinmasser fra nye Ulriken tunnel blitt brukt til å bygge ridevei på en gård som aktiviserer barn og unge fra nærmiljøet.

Mer om disse sakene kan du lese om i nyhetsbrevet for 4. kvartal som i disse dager går ut i postkassene til naboer til byggingen av dobbeltsporet mellom Arna og Bergen.