Se tunnelboremaskinen Ulrikke i drift

Bane NOR bygger nye Ulriken tunnel med tunnelboremaskinen Ulrikke. Her kan du se hvordan maskinen fungerer.