Sprengning og boring i Fløen

Fra uke 2 starter vi sprengningsarbeid i Møllendalsveien og boring til brofundamenter i Kalfarveien.

Arbeidene vil pågå mandag-fredag kl. 07-19, og lørdager kl. 07-16.

Boring til brofundamenter
I Kalfarveien 99 skal det bygges fundamenter til ny jernbanebro til nye Ulriken tunnel. Forberedelsene til dette har nå startet, og i tiden fremover skal vi bore rør ned i grunnen som det etterpå skal monteres stålpæler i til brofundamentene.

Arbeidet vil ta ca. 5 uker totalt, og vil være mest støyende i starten, under boringen. 

Sprengning
I Møllendalsveien 71 skal det sprenges for å lage plass til riggområde og til en anleggstunnel. Anleggstunnelen skal gi adkomst til både ny og gammel tunnel i byggeperioden. Sprengningsarbeidene forventes å pågå ut juni måned.

Kart med anleggstunnelen tegnet inn finnes til nederst i artikkelen.

Man kan få sprengningsvarsel på SMS før hver salve ved å sende kodeord FLØEN til 26112. Tjenesten er gratis. Sprengningene vil også bli varslet med sirene.

Det vil bli montert rystelsesmålere i området for å kontrollere sprengningene.

I Møllendalsveien 71 skal vi sprenge for å planere terrenget til riggområde og det er også her anleggstunnelen skal starte.