Store TBM-deler på plass i Arna

En nattlig spesialtransport måtte til for å frakte de største delene til tunnelboremaskinen til nye Ulriken tunnel fra kaien i Bergen til Arna.

Store dimensjoner 
Det største kolliet, hovedlageret til boremaskinen, veier hele 151 tonn og er 6,4 meter bredt. Ved utkjøringen fra Dokkeskjærskaien i Bergen måtte man rygge gjennom den første tunnelen fordi det ikke var plass nok til å snu traileren før tunnelåpningen.

I tillegg til Jernbaneverkets folk var det flere transportinteresserte privatpersoner som ofret nattesøvnen for å følge spesialtransporten til Arna.  

Monteringen
I Arna skjer monteringen på et støpt dekke som er 50 meter langt. Totalt måler tunnelboremaskinen 155 meter, og maskinen skyves inn i fjellet fra monteringsområdet etter hvert som den er ferdig montert.

To store kraner er i sving for å heise på plass delene til maskinen, en beltegående kran og en traverskran på skinner. Den skinnegående kranen skal senere forsyne tunnelen med betongelementer som skal legges i bunnen etter hvert som maskinen borer seg innover i fjellet.

Selve monteringsperioden er ventet å bli ca. tre måneder.

Spesialtransporten på vei med to følgebiler og politieskorte  Store dimensjoner: Kolliet på lasteplanet veier 151 tonn og er 6,4 meter bredtHer heises et av de store kolliene på plass i monteringsområdet i Arna