Ny gangbro over Storelva

En ny gangbro over Storelva i Arna åpnet denne uken for fotgjengere på sørsiden av jernbanestasjonen.

Første arbeidsdag etter åpningen var JernbaneverketDen nye gangbroen i Arna forbinder Reinane og Lakslia 
og entreprenøren på plass i morgenrushet og delte ut reflekser og ledet folk på rett vei i høstmørket.  

Arbeidet med nye Ulriken tunnel er nå godt i gang, og gangtrafikken må derfor ledes en litt annen vei til Arna stasjon enn tidligere.

Den nye gangbroen ligger parallelt med veibroen som forbinder Reinane og Lakslia.

Deler av parkeringsplassen på sørsiden av stasjonen er også sperret som følge av anleggsarbeidet, men denne har blitt erstattet med en ny og større parkeringsplass på nordsiden.

Kartet under viser både nytt gangmønster og plasseringen av den nye gangbroen og parkeringsplassen i Arna.