Arna-Bergen

Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken. Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging.

En ny tunnel på 7,8 km. gjennom Ulriken utgjør størstedelen av traseen. 

2014
2016
2017
2020
2022
2024
  • Byggestart sprengning
  • Borestart TBM
  • Gjennomboring TBM
  • Ny tunnel åpner og rehabilitering av gammel starter
  • Nye Arna stasjon åpner
  • Planlagt åpning av dobbeltsporet