Hoppestad  jernbanebru

Fra torsdag 13. september til 29. oktober vil det pågå arbeid på Hoppestad bru. Arbeidet er væravhengig og sluttdato kan bli noe forlenget. Jernbanebrua skal sandblåses og lakkeres.

De mest støyende aktivitetene planlegges utført på dagtid ukedagene samt lørdager og søndager. Ved eventuelt nattarbeid blir støyen minimal. 

Støy

Arbeidene vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne aggregat. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene i perioder vil generere noe støy.

Trafikk

Det vil bli økt anleggstrafikk til/fra brua i perioden arbeidet skal utføres.

Hvorfor natt- og helgearbeid

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Bratsbergbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 91679420
E-post: Knut.Hvila.Solhaug@banenor.no